Hier vindt u het inschrijfformulier voor het lidmaatschap van BCV.

Inschrijven gebeurt doorgaans na 3 maal op proef gespeeld te hebben en betekent ook dat u een ledennummer krijgt en een rekening voor het lidmaatschap.
Klik op het submenu “Inschrijfformulier” dat je kunt vinden als drop down onder het menu “Formulieren/Forms”

 


Here you will find the application form for the membership of BCV.

Your registration normally is done after 3 times test playing and means that you will get a membership number as well as an invoice for the membership.
Klick on the submenu “Application form” which you can find as drop down under the menu “Formulieren/Forms”

 

 

 

 

Loading